Regulamin sklepu - tonery-warszawa.pl


O SKLEPIE

 • Właścicielem sklepu internetowego jest firma tonery-warszawa.pl Jacek Kowal mieszcząca się pod adresem ul. Stanisława Staszica 16, 01-188 Warszawa. Numer NIP 522-199-86-72, oraz numer REGON 015731226.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 • Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 • Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie
 • Wszystkie ceny na naszej stronie internetowej są cenami brutto.
 • W razie jakikolwiek pytań czy wątpliwości proszę składać zapytania pod adresem e-mail: sklep@tonery-warszawa.pl lub telefonicznym (22) 862-47-74 lub 668 026 746.

 

REJESTRACJA KONTA

 • Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 • Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania); w przypadku Przedsiębiorców: kraj, nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło oraz Login.
 • Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 • Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 • Wypełniając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z Zamówieniem w Sklepie Internetowym.
 • Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
 • Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zawartych w zamówieniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych jest firma TONERY-WARSZAWA.PL Jacek Kowal, mieszcząca się przy ul. Stanisława Staszica 16 w Warszawie.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub na e-mail. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 • Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Sklep oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Może Pani / Pan skontaktować się z naszym administratorem danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@tonery-warszawa.pl lub wysyłając pismo pod adres TONERY-WARSZAWA.PL Jacek Kowal, Stanisława Staszica 16, 01-188 Warszawa.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się z naszą firmą za pośrednictwem biura obsługi klienta: biuro@tonery-warszawa.pl, telefon 22 862 47 74, kom. 668 026 746

ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
 • Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję "koszyk" znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego oraz drogą e-mailową sklep@tonery-warszawa.pl
 • Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności wysyła Zamówienie do Sklepu.
 • Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność towaru.
 • Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta.
 • Konto Interligo: 50 1020 5558 1111 1869 3700 0059

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14dni od dnia otrzymania Towaru, wysyłając na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni łącznie z Gratisami, jeżeli takie otrzymał w ramach realizowanego Zamówienia, otrzymanej faktury VAT, do siedziby Sprzedawcy.
 • Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, nienaruszonym.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Konsumenta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrotowi podlega cały Towar będący przedmiotem Zamówienia.

 

REKLAMACJE

 • Klient ma prawo do reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.
 • Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: sklep@ztonerami.pl.
 • Klient otrzymuję do wypełnienia protokół reklamacyjny.
 • Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 • Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji odbywa się na koszt kupującego.
 • Nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

DOSTAWA

 • Towar zamówiony w sklepie TONERY-WARSZAWA.PL wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej „Pocztex”. Produkty zamówione w dniu roboczym do godz. 14:00 wysyłane są tego samego dnia. Płatność za zamawiane w sklepie TONERY-WARSZAWA.PL produkty dokonywana jest gotówką przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem) lub przedpłatą - przelewem na konto bankowe.

 

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

 • http://wszystkoociasteczkach.pl

Twój Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Zapłać